Lichte bedrijfsvoertuigen

 

De technische voorwaarden waaraan de motorvoertuigen moeten voldoen variëren naargelang de categorie waartoe ze behoren. Naargelang de verschillende categoriën, stelt de technische keuring verschillende voorwaarden betreffende de banden.

Lichte bedrijfsvoertuigen zijn voertuigen van de categorie N1 die ontworpen en gebouwd worden voor het vervoer van goederen met een Maximaal Toegelaten Massa (MTM) kleiner dan of gelijk aan 3,5 ton.

1. Gelijkvormigheidsattest of het Proces-Verbaal van Goedkeuring (PVG):

In deze documenten zal u de oorspronkelijke bandenafmetingen vinden. De snelheidscode dient gelijk of hoger te zijn dan de minimale snelheidsindex, die overeenkomt met de maximale snelheid van het voertuig. Wat betreft het laadvermogen, dient voor elke as de som van de op de banden vermelde draagvermogens (omgezet in massa) hoger dan of gelijk te zijn aan de maximaal toegelaten massa (MTM) voor die as. Voor de lichte bedrijfsvoertuigen wordt een verhoging van maximaal 5 cm ten opzichte van het origineel spoor toegelaten.

2. Keuring van de staat van de banden

Uw banden dienen minimaal 1.6 mm te hebben in de hoofdgroeven van het profiel over 3/4 van het loopvlak. Overigens raadt de Belgische wetgever aan zomerbanden vanaf 2.5 mm reeds te vervangen. Tussen de banden op dezelfde as is een maximaal verschil van 3 mm toegestaan. Een lekke band kan bijgevolg soms een noodzakelijke aankoop van twee banden betekenen.

3. Keuring van de montage van de banden

Per as wordt een symmetrie vereist wat betreft afmetingen en load- en snelheidsindex voor de gestuurde assen van motorvoertuigen. Een heropgegotenband naast een gewone band is niet toegelaten op deze assen, ook al zijn load- en snelheidsindex dezelfde.Op de andere assen moeten de banden dezelfde afmeting per as vertonen, maar load- en snelheidsindex moeten niet dezelfde zijn. Het voertuig mag niet uitgerust zijn met een band met aanduiding M+S en een normale band (zonder aanduiding M+S) op dezelfde as, behalve in geval van een gekoppelde montage met symmetrische verdeling (2 banden M+S aan de binnenkant + 2 normale banden aan de buitenkant, en omgekeerd).

Bron: GOCA

Maak nu een afspraak online

Vermijd lange wachttijden voor uw bandenwissel en maak snel een online afspraak. Deze module is toegankelijk voor de klanten met/zonder actieve bandenopslag in het filiaal, klanten die een uitlijning wensen of nieuwe banden willen aankopen.

Maak een afspraak!

Bereik ons

 053/83.51.66
 053/83.89.78
aalst@bestdrive.be
 Dennenlaan 3,
9320 Erembodegem
Maak een afspraak online
Bekijk op google maps